Optimering av RC-snubber  

Antag att vi vill dämpa en svängning i en elektrisk krets. Vi känner till svängningens frekvens (eller periodtid), och vi känner även till svängningskretsens kapacitans (eller induktans). Vi skall nu optimera  en RC-snubber. Snubberns kapacitans skall vara så stor som möjligt för att få bästa möjliga dämpning, men det är inte meningsfullt att välja dämpkondensatorn mycket större än kapacitansen i svängningskretsen. Q-värden nära 1 är normalt för dämpkretsar. Följ nedanstående beräkningsschema. Mata in resonansfrekvens ELLER periodtid, och kapacitans ELLER induktans. Dämpmotstånd och Q-värde beräknas. Som decimalavgränsare skall en punkt användas.

Resonansfrekvens: MHz Periodtid: µs
Kapacitans: nF Induktans: nH

Välj dämpkapacitans: 

nF

      Dämpresistans: 

Ohm

Q-värde: 

Beräkningarna utförs enligt beskrivning i boken "Advances in switched mode power conversion" av R.D Middlebrook och Slobodan Cuk.

Hem till ELPS