Tråddimensioner

Mata in data i ett av fälten till höger, så beräknas de övriga tre. Om man matar in data i fler fält används det fält med indata som ligger längst upp för att beräkna övriga data. Resistansen beräknas, eller används vid beräkningarna, för angiven temperatur. Resistansen avser kopparetråd. Temperaturen används bara som indata. Alla trådar förutsätts vara cirkulära.

Ange antalet önskade gällande siffror i svaret: 

 

AWG = 

Area =

mm2

Diameter = 

mm

Temperatur = °C      Resistans  (Cu) = 

Ohm/m

Nedan beräknas spänningsfall för vald kabel vid viss längd och viss ström. Om värden på två parametrar matas in, beräknas den tredje parametern. Beräkningen avser spänningsfallet i en ledare. Normalt finns även en återledare. Om alla tre parametrarna anges, beräknas spänningsfallet.

Ström = A     Längd =  m    Spänningsfall =  V

Hem till ELPS