Krypavstånd enligt EN 60950 och UL 60950

Det här är en hjälp för att beräkna vilket krypavstånd som krävs för en viss spänning. Förutsättningarna framgår av följande punkter:

V        mm

Beräkningarna utförs som interpolering av värden angivna i nedanstående tabell. Tabellen är ett utdrag ur normen EN 60950-1 från 2001.

Arbetsspänning  Urms eller DC 
[V]
Minimalt  krypavstånd 
[mm]
<= 50 1,2
100 1,4
125 1,5
150 1,6
200 2,0
250 2,5
300 3,2
400 4,0
600 6,3
800 8,0
1000 10,0

För mer komplicerade beräkningar kan man använda en extern websida som heter: www.creepage.com

Hem till ELPS