Linjär interpolering och extrapolering

Antag att vi har en linje som definieras av ekvationen: Y = AX + B. Vi känner två punkter på linjen, de kan beskrivas av varsitt talpar (X1, Y1) och (X2, Y2). Vi kan då beräkna koefficienterna "A" och "B" i funktionen.

Man kan också interpolera eller extrapolera fram andra punkter på linjen.

 
Mata in kända värden här X1 = Y1 =
X2 = Y2 =

A =

B =
Beräkna Y för ett speciellt X, eller X för ett speciellt Y X = Y =
Ange antalet önskade gällande siffror i svaret: 

Om man matar in ett värde på X ovan, så beräknas motsvarande värde på Y. Om man matar in ett värde på Y och lämnar X-fältet tomt, så beräknas X. Om man matar in värden för både X och Y så används X-värdet för att beräkna Y-värdet. Gissa vad som händer om man inte matar in varken X eller Y!

Hem till ELPS