Extrapolering av sluttemperatur

Vid temperaturprov kan man beräkna en sluttemperatur med ledning av tre uppmätta temperaturer om man vet exakt vid vilka tidpunkter temperaturerna mätts. Temperaturen förutsätts följa en en vanlig logaritmisk kurva. Man kan ange tiden i vilken enhet man vill, sekunder, veckor,  decennier...

Naturligtvis kan man använda funktionerna för att extrapolera slutvärdet av andra storheter också, men det funkar inte med negativa tal eller avtagande kurvor.
 
Temperaturen förutsätts följa uttrycket till höger. "t" är tiden, "tk" är en tidskonstant. TA och TB är temperaturkonstanter.

  Tidpunkt Temperatur
Startvärden 0 s ºC
Efter ett tag s ºC
Efter ytterligare ett tag s ºC
Beräknad sluttemperatur:  ºC
Ange antalet önskade gällande siffror i svaret: 

Hem till ELPS